Vazby v heliu

Popis: D:\binary\images\n_helium.jpg
Vazebná energie

Teorie atomových jader dokázala, že vazebná energie mezi jednotlivými nukleony nezávisí na jejich náboji, t.j. že přibližně platí:
E(N,N)=E(N,P)=E(P,P), kde N je neutron a P proton.

Často je uváděn důvod, že jádra s inverzním počtem protonů a neutronů (např. izotopy H(3,1),(p=1,n=2) a He(3,2),(p=2,n=1)) jsou podobná a jejich vazebná energie se liší jen o Coulombické odpuzování protonů.

Udělejme jeden test.

Příklad

Předpokládejme, že můžeme počítat vazebnou energii podle vzorce:

E(p,n) = c(P,P)*E(P,P) + c(P,N)*E(P,N) + c(N,N)*E(N,N) ,
kde p,n je počet protonů P a neutronů N a c(P,P), c(P,N), c(N,N) počet vazeb mezi nimi.

Vazebná energie čtyř nejjednodušších atomových jader činí:

 X(A,Z)  p n  E(p,n) c(P,P) c(P,N) c(N,N)
---------------------------------------------
 H (2,1) 1 1  2.224  0   1   0
 H (3,1) 1 2  8.482  1   2   0
 He(3,2) 2 1  7.718  0   2   1
 He(4,2) 2 2 28.295  1   4   1

Dostáváme tři rovnice:

 E(1,1) = 0*E(P,P) + 1*E(P,N) + 0*E(N,N) = 2.224
 E(1,2) = 0*E(P,P) + 2*E(P,N) + 1*E(N,N) = 8.482
 E(2,1) = 1*E(P,P) + 2*E(P,N) + 0*E(N,N) = 7.718

Odtud:

     E(P,P) = 3.270
     E(N,N) = 4.034
     E(P,N) = 2.224
Kontrola:
     E(1,1) = 1*2.224      = 2.224
     E(1,2) = 2*2.224 + 1*4.034 = 8.482
     E(2,1) = 2*2.224 + 1*3.270 = 7.718

Vazebná energie E(2,2) je pak:

     E(2,2) = 1*E(P,P) + 4*E(P,N) + 1*E(N,N)
     E(2,2) = 1*3.270 + 4*2.224 + 1*4.034 = 16.200.

Ve srovnání se skutečnou energií He(4,2) vychází velmi nízká
(rozdíl 28.295- 16.200= 12.095 je cca. 3*E(N,N)).

Test

Doplňme vzorec pro E(p,n):

E(p,n) = c(P,P)*E(P,P)+c(P,N)*E(P,N)+c(N,N)*E(N,N)+p*E(P)+n*E(N) ,

kde:

 E(1,1) = 0*E(P,P) + 1*E(P,N) + 0*E(N,N) +1*E(P)+ 1*E(N) = 2.224
 E(1,2) = 0*E(P,P) + 2*E(P,N) + 1*E(N,N) +1*E(P)+ 2*E(N) = 8.482
 E(2,1) = 1*E(P,P) + 2*E(P,N) + 0*E(N,N) +2*E(P)+ 1*E(N) = 7.718
 E(2,2) = 1*E(P,P) + 4*E(P,N) + 1*E(N,N) +2*E(P)+ 2*E(N) =28.295

Jestliže E(N)=E(P) dostáváme:

     E(P)  = -6.048
     E(N)  = -6.048
     E(P,P) = -2.778
     E(N,N) = -2.014
     E(P,N) = 14.319
Kontrola:
     E(1,1) = 14.319 -6.048 - 6.048 = 2.224
     E(1,2) = 2*14.319 -2.014 -3* 6.048 = 8.482
     E(2,1) = -2.778 + 2* 14.319 -3*6.048 = 7.718
     E(2,2) = -2.778 + 4* 14.319 -2.014 -4*6.048 = 28.295

Vazebná energie E(P,P) je téměř stejná jako E(N,N), nikoli ale stejná jako energie E(P,N).
Jádra s inverzním počtem protonů a neutronů nepotvrzují ani nevyvracejí nic - mají počet vazeb E(P,N) stejný.


Svět atomů